Projekta pagarinājums līdz 2023. gada decembrim bija nepieciešams, lai sasniegtu projektā plānotos iznākuma rādītājus – piecus virs kvalitātes sliekšņa novērtētus programmas “Apvārsnis” projektus. 

2022. gadā tika sagatavoti septiņi projektu pieteikumi (visi noraidīti), šogad – četri (no tiem trīs noraidīti, viens izvērtēšanā). Patlaban RTA pētnieki ir iesaistīti vēl divu projektu pieteikumu sagatavošanā, ko plānots iesniegt līdz gada beigām. Neraugoties uz RTA pētnieku veiktajām aktivitātēm, diemžēl rezultāts vēl joprojām nav sasniegts – trūkst viena virssliekšņa projekta. 

Antra Kļavinska, projekta koordinatore