Projektā plānots sasniegt šādus iznākuma rādītājus - piecus Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītus un virs kvalitātes sliekšņa novērtētus programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" projektu pieteikumus.

Līdz šim RTA pētnieki projekta īstenošanas periodā ir sagatavojuši četrus virs kvalitātes sliekšņa novērtētus projektu pieteikumus. 2022. gadā programmā “Apvārsnis Eiropa” tika iesniegti četri projektu pieteikumi, neviens no tiem netika novērtēts virs kvalitātes sliekšņa. Viens projekta pieteikums, kurā RTA bija minēta kā asociētais partneris, tika novērtēts virs kvalitātes sliekšņa, taču šis pieteikums netika attiecināts.  

Vēršam uzmanību, ka, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas viedokli, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir nosaukusi programmas, kas nav daļa no “Apvārsnis Eiropa” vai “Apvārsnis 2020”, līdz ar to šādi projekta pieteikumi kā iznākuma rādītājs 1.1.1.5. pasākumā nav attiecināmi:

  1. The Digital Europe Programme -https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
  2. EU4Health programme - https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_en
  3. European Defence Fund - https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en
  4. Creative Europe Area - https://culture.ec.europa.eu/resources/creative-europe-annual-work-programmes
  5. Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) – https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes_en
  6. Programme for Environment and Climate Action (LIFE) https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en