RTA Padomē darbojas 5 pārstāvji: Izglītības un zinātnes ministrijas izvirzītie un MK apstiprinātie pārstāvji Kristīne Brangule-Vlagsma un Voldemārs Brēdiķis, valsts prezidenta virzītais pārstāvis Jānis Priede un RTA Senāta virzītie pārstāvji Inese Novika, Irēna Beinaroviča-Litvinova.

Padomes pārstāvji tikās ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas fakultāšu vadību un mācībspēkiem, darba devējiem, kā arī sadarbības partneriem, veidojot vēl ciešāku saikni ar akadēmiju un apspriežot jautājumus, kuri skar akadēmijas turpmāko attīstību.

Kā atzīst Padomes priekšsēdētāja Kristīne Brangule-Vlagsma: “Mūsu galvenais mērķis ir veiksmīgi vadīt pārmaiņas. Padome strādā aktīvi, esam profesionāļu komanda. Mums ļoti svarīgi bija iepazīties ar fakultāšu darbiniekiem klātienē, dzirdēt viedokļus, uzklausīt problēmsituācijas, apzināties, kādas iespējas pastāv ilgtspējīgai attīstībai,kā arī nodrošināt nepieciešamos priekšnosacījumus to izpildei”.

Padomes priekšsēdētāja norādīja, ka RTA darbinieku vidū valda entuziasmu, liela pašatdeve darbā studentiem, atbildības sajūta un vēlme palīdzēt studējošajiem veidot veiksmīgu nākotni. Viņasprāt, akadēmijā valdošā sirsnīgā un radošā gaisotne, padara izglītības iestādi pievilcīgu gan studentiem, gan darbiniekiem, gan sadarbības partneriem.

Runājot par akadēmijas vietu Latvijas un pasaules augstākās izglītības telpā K. Brangule-Vlagsma piebilda: “Akadēmija laika gaitā ir augusi un attīstījusi, izvēloties savu nišu, īstenojot programmas, kuru absolventi vajadzīgi darba tirgū. Pasaulē ir liels pieprasījums tieši pēc inženierzinātņu jomas speciālistiem. RTA ir spilgts piemērs kā īstenot šīs jomas studiju programmas ciešā sadarbībā ar uzņēmumiem, kuri darbojas ražošanas, informāciju tehnoloģiju sfērā. Tāpat aktualitāti nezaudē arī jauno pedagogu sagatavošana, kura ir Izglītība, valodu un dizaina fakultātes pārziņā. Savukārt studiju programmas vadības, ekonomikas un finanšu jomā ir pieprasītas no akadēmijas dibināšanas, nākotnes izaicinājumi un attīstības perspektīvas ir robežapsardzes studiju virzienam”.

Padomes darba vizītes laikā tika apspriestas tēmas, kas skar studiju, zinātnes un partnerības jautājumus, studiju un zinātnes kvalitātes rādītājus, pieejamās tehnoloģijas, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas nozīmi reģionā un Latvijā kopumā.

RTA Sabiedrisko attiecibu nodaļa

Publicitātes foto