2022. gada 17. oktobrī projekta “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” dalībnieki tikās noslēguma pasākumā, kura laikā diskutēja par projektā gūtajām iespējām un ieguvumiem, izteica priekšlikumus docētāju akadēmiskā personāla kompetences attīstībai un pilnveidošanai.

Projekts tika uzsākts 2018. gada 1. decembrī ar mērķi stiprināt akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās. Projekta gaitā 33 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) docētāji pilnveidoja profesionālo kompetenci, apgūstot profesionālo angļu valodu, līderības, sadarbības kompetences un digitālās kompetences, kā arī  stažējoties uzņēmumos. Projekta ietvaros 8 doktoranti un 10 ārvalstu mācībspēki tika iesaistīti akadēmiskajā darbā RTA.

 

Projekta vadītājas asistente Mārīte Mežāre