Semināra mērķis bija veidot jaunus kontaktus un attīstīt idejas partnerību projektiem pieaugušo izglītībā.

Pasākuma laikā pieaugušo izglītošanā iesaistīto organizāciju pārstāvji no dažādām Eiropas valstīm apsprieda jaunas idejas, lai uzlabotu darbu ar integrācijas jautājumiem, diskutēja par situāciju pieaugušo izglītībā, guva informāciju par projektu pieteikumu izstrādi, kā arī rada jaunas iedvesmas turpmākai sadarbībai starptautiskā mērogā.