Šī ir viena no aktivitātēm plašākā studiju procesa digitalizēšanā, kas tiek īstenota projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās”, kura ietvaros Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) vadībā līdzdarbojas RTA, Latvijas Universitāte (LU), Daugavpils Universitāte (DU), Ventspils Augstskola (VeA) un Biznesa Augstskola “Turība”. 

Paralēli notiek aktīvs darbs pie jaunu horizontālo studiju kursu izstrādes, kur studiju kursu izstrādē ir iesaistīti vairāku augstskolu mācībspēki. Šo studiju kursu sagatavošana noslēgsies vasarā, lai no 1.septembra varētu tos piedāvāt studentiem. Viens no horizontālajiem studiju kursiem “Mākslīgais intelekts un datu zinātne biznesa vadībā” tiek izstrādāts RTA mācībspēku vadībā, un tas tiks integrēts RTA Ekonomikas un vadības fakultātes bakalaura studiju programmā “Biznesa vadībā”.

Projektā nepārtraukti tiek domāts arī par mācībspēku digitālo kompetenču pilnveidi, līdz ar to projekta 1.2. aktivitātes "Mākslīgā intelekta risinājumu integrēšana valodu studiju virzienos, stiprinot studējošo valodu tehnoloģiju izmantošanas prasmes darbā ar dabiskās valodas apstrādi, mašīntulkošanu un mašīnmācīšanos rakstiskajā un mutiskajā tulkošanā – studiju kursu pilnveide" ietvaros jūnijā VeA norisinājās docētāju profesionālās pilnveides seminārs "Mākslīgā intelekta iespēju un rīku izmantošana studiju procesā", kurā gan klātienē, gan tiešsaistē piedalījās 137 mācībspēki no visām partneraugstskolām. Semināra vadītājs PhD. Comp.Sc., docents Ēvalds Urtāns iepazīstināja docētājus pēc kādu algoritmu principiem strādā ChatGPT, kādus mākslīgā intelekta rīkus var izmantot ikdienā un studiju procesā, kā arī dalībnieki diskutēja par plaģiāta riskiem studējošo darbos un nākotnes tendencēm, kas jāņem vērā, studējošo noslēgumu darbu izstrādē.

Turklāt noslēgts līgums par hibrīdauditoriju izveidi LBTU, RTA, DU un LBTU Malnavas koledžā. Šobrīd ir saskaņotas darbības un risinājuma izveides principi katrā no vietām un precizētas hibrīdauditoriju izveides skices. RTA hibrīdauditorija ir ierīkota Inženieru fakultātē 112. telpā, un tās izmantošana studiju procesā tiek plānota no šī gada septembra.

Visas aktivitātes norisinās Eiropas Sociālā fonda projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/005), kam piesaistīts REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Projekta kopējas izmaksas ir 2,052,269.47 EUR. Tā īstenošana sākta 2022. gada 1. novembrī un noslēgsies 2023. gada 31. decembrī.