Liepājas Universitāte, Vidzemes Augstskola, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Rīgas Tehniskās Universitātes Latvijas Jūras akadēmija sadarbojas ar starptautiski atpazīstamiem digitālo prasmju apguves procesa atbalsta pakalpojumu nodrošinātājiem, tajā skaitā, atvērto tiešsaistes kursu (MOOC) platformām, “Coursera” un “edX” (ASV), kā arī ar digitālo prasmju pārbaudes rīka metodoloģijas izstrādātāju “Fit4Internet” (Austrija).

Ņemot vērā digitālo prasmju aktualitāti dažādu iedzīvotāju grupu vidū, lai iekļautos mūsdienu darba tirgū, iesaistītie partneri pielāgos "Coursera" un "edX" platformu digitālo mācību saturu piecās galvenajās digitālo prasmju kompetenču jomās, kas atbilst Eiropas Komisijas “DigComp 2.2” vadlīnijām. Tās nosaka informācijas un datu pratību, komunikācijas un sadarbības prasmes, digitālā satura radīšanu, digitālo drošību un problēmu risināšanas prasmes.

Katram izglītojamam piemērots kursu saturs tiks piedāvāts EduAim e-izglītības portālā pēc individuāla digitālo prasmju līmeņa testa veikšanas.

24. maijā Vidzemes Augstskolā (Valmierā, Tērbatas ielā 10) notiks informatīvs seminārs un projekta partneru tikšanās. Aicinām mediju pārstāvjus klātienē iepazīties ar projekta pārstāvjiem un uzzināt vairāk par EduAim aktivitātēm.

Plašāka informācija par projektu EduAim mājas lapā: https://www.eduaim.eu/

Projekts “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim), projekta Nr. 8.2.3.0/22/A/003, tiek īstenots no 2022.gada oktobra līdz 2023.gada decembrim, un tā kopējās izmaksas ir 1 321 314,82 EUR, no kurām 28,4% ir valsts budžeta un 71,6% Eiropas Sociālā fonda līdzekļu finansējums. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.Informāciju sagatavoja:

Iveta Auniņa

Vidzemes Augstskolas Multimediju laboratorijas vadītāja

e-pasts: iveta.aunina@va.lv, Mob. t. 29196949