Kategorijā “Dizaina pētniecība”, vērtējot maģistra darbus, tika piešķirtas divas žūrijas  atzinības. Viena no tām – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) profesionālā maģistra studiju programmas “Dizains” 2023. gada absolventei Līgai Mundai (darba vadītāja asoc. prof. Aina Strode) par pētījumu: “Meldras Gailānes pasaku grāmatas “Kā kļūt par īstu lāci” ilustratīvais noformējums”. 

Prieks par mūsu studentiem un mācībspēkiem, kas apliecina RTA dizaina studiju programmu konkurētspēju. Apsveicam Līgu! Lai radoši profesionālie izaicinājumi arī turpmāk!

Aina Strode, 

RTA profesionālā maģistra studiju programmas “Dizains” direktore