Klausītājiem ar un bez priekšzināšanām:

  • pieteikšanās līdz 26.septembrim, aizpildot pieteikuma veidlapu RTA tīmekļa vietnē - https://www.rta.lv/muzizglitiba/kiniesu-valoda
  • nodarbības notiks no oktobra līdz decembrim darba dienu vakaros (nodarbību laiks tiks precizēts);
  • programmas apjoms: 24 akadēmiskās stundas;
  • mācību maksa: RTA studentiem, darbiniekiem un ATV skolēniem - bez maksas; skolēniem 31,00 EUR; pieaugušajiem - 43,00 EUR.

Pēc kursu beigšanas klausītāji saņems RTA Mūžizglītības centra apliecības, kā arī varēs turpināt apgūt ķīniešu valodu augstākā līmenī.

Informācija: muzizglitiba@rta.lv vai RTA MIC Atbrīvošanas alejā 115, 115. kab.