Projekta mērķis ir uzlabot profesionālās prasmes un kompetences ēku elektroietaišu energoefektivitātē, tādējādi palīdzot Eiropas elektroenerģijas nozarei pārvarēt kvalificētu speciālistu trūkumu. Attīstot jaunas profesionālās prasmes un kompetences ēku energoefektivitātes uzlabošanā, tiks apmācīti kvalificēti elektriķi, kas kļūs par reālu dzinējspēku pārmaiņām – taupot resursus un kompensējot oglekļa emisiju, nodrošinot efektīvu elektroenerģijas izmantošanu dzīvojamās ēkās.

No š.g. 31. maija līdz 1. jūnijam Gabrovā (Bulgārija) notika trešā partneru darba sanāksme projekta 2021-1-DE02-KA220-VET-000029591 “Tīmekļa VET moduļi viedo ēku energoefektivitātei elektriķiem” ietvaros.

Semināra laikā tika prezentētas izstrādāto apmācību moduļu galīgās versijas: “Mūsdienu automatizēto ēku vadības sistēmu energoefektīvu darbības režīmu pārbaude, apkope un regulēšana”, “Energoefektīvas apgaismojuma tehnoloģijas” un “Energoefektīvu apgaismojuma tehnoloģiju un ēku fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana, remonts un apkope”. Partneri pārrunāja projekta gaitu un gaidāmās aktivitātes.

Ļubomirs Lazovs, 

RTA FPLPC vadošais pētnieks