Pasākuma vadītāja Ieva Puzirevska novēlēja, lai “Dzejas laboratorija” kļūtu ikgadēja tradīcija. I. Puzirevska atzīst, ka jau no skolas gadiem ļoti interesējās ar dzeju, tāpēc arī nolēma studēt latviešu valodas un literatūras skolotāja programmā. “Sākums bija nejaušs. Mana latviešu valodas skolotāja Biruta Vaivode, ierosināja apmeklēt pasākumu “Dzeja par dzīvi”, kur es kopā ar Ivetu Dimzuli nolēmu uzrakstīt dzejoli,” atzīst studente.

Dzejniece Iveta Dimzule atzīmēja, ka radošā domāšana ir sarežģītākā domāšanas forma: “Ieva ir pārsteidzoša arī tajā, ka ar savu darbošanos, ar savu apņēmību apliecina savu pilsonisko nostāju, pārstāv Rēzekni, pauž patriotismu”. Svarīgi piebilst, ka Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentei Ievai Puzirevskai ir sava dzejoļu grāmata “Dzejā plaukstot”.

Angelikas Juško-Štekeles vadībā klātesošajiem tika piedāvāta aizraujoša nodarbība par pantmēriem, skanēja dzeja un gaisā virmoja radošums.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto