RTA personāls projekta īstenošanas periodā līdz 2022. gada decembrim kopumā ir piedalījies 27 programmas “Apvārsnis” projektu pieteikumu sagatavošanā, no tiem četri ir novērtēti virs kvalitātes sliekšņa. Ņemot vērā lielo konkurenci, vēl nav sasniegts projekta galvenais iznākuma rādītājs – pieci virs kvalitātes sliekšņa novērtēti projektu pieteikumi. 

Pateicamies RTA akadēmiskajam personālam par līdz šim ieguldīto darbu programmas “Apvārsnis” projektu pieteikumu sagatavošanā, starptautisko zinātnisko konferenču rīkošanā, dalību starptautiskās tīklošanās pasākumos un ceram uz aktīvu un rezultatīvu iesaisti turpmākajās projekta aktivitātēs.