Lai gan Liepāja jau izsenis ir pazīstama kā populāra atpūtas vieta, tā tikai 2022. gadā ieguva kūrortpilsētas statusu. Vasaras skolas veidotāji aicina apdomāt: “Ko jauniegūtais statuss nozīmē pašai pilsētai un tās iedzīvotājiem? Kā cilvēki uztver un apcer savas dzīves telpas pārveidi par kūrortpilsētu? Vai iespējams runāt par kūrortpilsētas kultūru un kopienu? Kāda ir vēsturiskā un mūsdienu kūrortpilsētas arhitektoniskā ainava?” Četru dienu laikā kopā ar lektoriem no dalības institūcijām, kā arī pieaicinātiem ekspertiem vides zinātņu un arhitektūras jomās studentiem būs iespēja padziļināti pievērsties šiem jautājumiem caur tādām tēmām kā pilsētas ekosistēmas, kopienas un kultūra. Lekcijās un semināros dalībniekiem uzzinās arī par kūrortpilsētu izpētes teorētiskajiem ietvariem un pētniecības metodēm. Praktiskās iemaņas tiks trenētas īsā lauka darbā Liepājas pilsētvidē. Papildu tiks organizēts seminārs par telpisko aktīvismu, kā arī īslaicīga arhitektoniski performatīva iejaukšanās pilsētvidē. Vasaras skolas noslēgumā paredzētas grupu prezentācijas.

Pieteikšanās vasaras skolai atvērta līdz 2023. gada 21. jūnijam. Lai pieteiktos, jāiesniedz motivācijas vēstule un īss studējošā interešu tēmas apraksts. Noklūšanu līdz vasaras skolai nodrošina pats dalībnieks, izmitināšana – Liepājas Universitātes dienesta viesnīcā. Papildus informācija un pieteikšanās: https://www.ideum-project.eu/post/kurortpilsetas-ainavas.

Vasaras skolu organizē: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latvijas Mākslas akadēmijas Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūts, Liepājas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

Vasaras skolas programmas veidotājas: Dr.philol. Ieva Garda-Rozenberga, Dr.philol. Zanda Gūtmane, Mg.art. Dina Suhanova, Dr.art. Ieva Vītola.

Vasaras skola tiek rīkota ar Valsts pētījumu programmas projekta “IDEUM: Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide” (VPP-LETONIKA-2021/2-0008) atbalstu.

Papildus informācija: Laine Kristberga, ideum@lulfmi.lv; tālr.: 28636034

Facebook: https://www.facebook.com/events/828456342044046/